چرا در شناخت نوجوان امروز ناتوانیم؟

چرا در شناخت نوجوان امروز ناتوانیم؟

 نشست «نسل معترض، صدای نوجوان امروز» با موضوع «چرایی ناتوانی ما در شناخت نوجوان امروز» برگزار می‌شود.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت