در حکمرانی، مرغ یک پا ندارد / ابطحی: یک‌دنده بودید؛ عذرخواهی نکردید، کشور بحرانی شد

در حکمرانی، مرغ یک پا ندارد / ابطحی: یک‌دنده بودید؛ عذرخواهی نکردید، کشور بحرانی شد

حکومتی که عذرخواهی نمی کند، حکومت خوبی نیست . مردم دشمن نیستند که جلو آن‌ها مقاومت کنید.

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت