«دختر ترامپ خواستگار این مرد است»

«دختر ترامپ خواستگار این مرد است»

 حسن احمدی از آماده بودن رمان خود با عنوان «دختر ترامپ خواستگار این مرد است» برای نوجوانان خبر داد.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت