توصیه آل هاشم به مدیران فرهنگی: در کارهای فرهنگی از اسراف و هزینه های بیجا خودداری کنید

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت