ببینید | ویدیویی خوف انگیز از اعزام چینی‌ها به کمپ‌های قرنطینه

ببینید | ویدیویی خوف انگیز از اعزام چینی‌ها به کمپ‌های قرنطینه

گفتنی است چینی هایی که دارای کرونای مثبت هستند داوطلبانه به کمپ های قرنطینه اعزام می شوند. منبع: چندثانیه

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت